میز خدمت آنلاین پژوهش - دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

۱- دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری جهت انجام تسویه حساب با کتابخانه مرکزی و تحویل پایان نامه یا رساله می توانند در ساعات اداری، روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به ساختمان علوم انسانی، طبقه چهارم شمالی، اتاق ۴۰۶ مراجعه نمایند.

۲- دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری جهت انجام تسویه حساب پژوهشی با مجتمع آزمایشگاهی می توانند با در دست داشتن فرم تسویه حساب، در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به ساختمان بلوک یک آموزشی، طبقه سوم شرقی، اتاق ۳۱۶ مراجعه نمایند.

 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • شماره همراه*
  3
 • کد ملی*
  4
 • پست الکترونیکی دانشجو*
  5
 • نوع درخواست*
  6
 • توضیحات*
  16