کتاب

۰۴ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۳:۱۸ کد : ۱۰۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۹۰

کتاب "حفاظت از منابع فیزیکی تولید در کشاورزی (خاک و آب)" توسط دکتر ابراهیم پذیرا عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تالیف شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات ، در پیشگفتار این کتاب آمده است : متخصصین علوم کشاورزی برای جوامع ساکن و رو به افزایش در مناطق خشک و نیمه خشک، نیازمند تغییر نگرش علمی خود در مورد مفهوم ((توسعه)) و بکارگیری ((سامانه های پیشرفته فناوری)) به منظور تولید فرآورده های کشاورزی (مواد غذایی و تولیدات خام صنعتی)، مصرف بهینه از منابع فیزیکی تولید وانرژی، حفظ زیست بوم و منظرسازی می باشند.

اطلاعات موجود نمایانگر آنست که از کل 165 میلیون هکتار زمین های سطح کشور بیش از 50 درصد آن کوهستانی است و در گستره ای حدود 5/148 میلیون هکتار (90 درصد)، از میزان بارندگی کافی بهره مند نیست. بطوریکه میانگین بارندگی در کشور 240 تا 250 میلی متر در سال می باشد و بدین دلیل سطح بسیار وسیعی از مساحت کل کشور را اقالیم خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و مساحتی حدودد 5/23 میلیون هکتار یا 2/14 درصد از مساحت کل کشور که معادل 30 درصد مساحت فلات های کم ارتفاع و دشت های کشور است با مشکلات شوری، سدیمی بودن، زهداری و حالت ماندابی روبرو است و حجم بسیار قابل ملاحظه ای از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی کشور نیز شور می باشند. بنابر این می توان نتیجه گرفت که کشاورزی کشور با مسئله شوری منابع فیزیکی تولید ( خاک و آب) وابستگی داشته که انجام فعالیت های اقتصادی و کشاورزی در آن نیاز به رعایت ضوابط و اقدامات خاص دارد که در مقایسه با آنچه در کشاورزی با خاک و آب غیر شور مطرح است ابعاد متفاوتی دارد.

بر اساس این گزارش ، تألیف کتاب حاضر توسط دکتر ابراهیم پذیرا عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات با توجه خاص به موارد پیش گفته شده تهیه و تدوین یافته و بازخوانی آن بوسیله دکتر مهدی همایی استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسیده است.

لازم به ذکر است ، این کتاب توسط انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی در 1000 نسخه به چاپ رسیده است و از جمله منابعی است که می تواند مورد استفاده متخصصین و کارشناسان علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی، خاک و اراضی و سایر علاقه مندان به مسایل کشاورزی قرار گیرد.