پرسشهای متداول دانشجویان و پاسخ مسئولان دانشگاه

۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۳ کد : ۱۲۶۳۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۹۲۵

دانشجویان محترم
کلیه پرسشهایی که از طریق پست الکترونیکی ارسال گردیده است پس از دریافت طبقه بندی  و به معاونت مربوط ارسال می شود. پاسخ معاونتها به پرسشهای شما می تواند برای تعداد زیادی از دانشجویان سودمند باشد. از این رو همه آنچه ضروت دارد  در بخش پرسش های متداول روی سایت واحد قرار داده شده است. 
برای دستیابی کلیک کنید


( ۱۰۱ )