جدول کاری ادارات تابعه اداره کل امور دانشجویی

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲ کد : ۱۲۸۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۳۰۰

نام اداره

ساختمان، طبقه و

شماره اتاق

روز حضور

حوزه کاری

تلفن تماس

اداره نقل و انتقالات دانشجویی

علوم انسانی، دوم شمالی، 202

شنبه تا چهارشنبه

14:30-07:30

نقل و انتقالات دانشجویی،

 همکار دانشجویی،

کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی

44865181

44865182

(داخلی 3040)

اداره امور مشمولین

علوم پایه، اول مرکزی، 109

شنبه تا چهارشنبه

14:30-07:30

کلیه امور مرتبط با دانشجویان مشمول

44865181

44865182

(داخلی 3220)

اداره امور رفاهی و تغذیه

علوم انسانی، دوم شمالی، 202

شنبه تا چهارشنبه

14:30-07:30

تسویه حساب تغذیه

کارت دانشجویی

امور خوابگاه دانشجویی

کمیته تخفیف واحد

44865181

44865182

(داخلی 3046)

اداره راهنمایی و مشاوره

مرکز اسلامی پیامبر اعظم (ص)

شنبه تا چهارشنبه

14:30-07:30

خدمات مشاوره روان

44867488

اداره کل امور دانشجویی

علوم انسانی، دوم شمالی، 205

شنبه تا چهارشنبه

14:30-07:30

امور دانشجویی

44865249


( ۴۶۵ )