قابل توجه دانشجویان متقاضی پیش دفاع متمرکز در شهریور ۱۴۰۰

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۴ کد : ۱۴۰۷۷ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۵۶۶

قابل توجه دانشجویان دکتری
 با توجه به برگزاری پیش دفاع ها بصورت متمرکز برای دانشجویان مقطع دکتری، لازم است دانشجویان متقاضی برگزاری پیش دفاع در شهریور ۱۴۰۰، پس از ثبت نام خودشان، استادان راهنما و مشاور در سامانه ی پژوهشیار، مدارک زیر را به صورت حضوری یا ارسال مجازی، تا تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰، در اختیار پژوهش دانشکده قرار دهند:
1-اصل پذیرش یا چاپ مقاله که به تایید اساتید راهنما، مشاور و مدیر گروه تخصصی رسیده باشد. ( نویسنده مسئول استاد راهنما، دانشجو نفر اول و با آدرس دهی صحیح )
2-فرم تاریخ پیش دفاع ( فرم شماره ۲ )
3-برگه ی وضعیت تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
لازم بذکر است دسترسی به سامانه پژوهشیار در تاریخ  ۷ شهریور ماه مسدود خواهد شد و امکان انجام امور مربوط به پیش دفاع وجود نخواهد داشت، لذا تاریخ مذکور ( ۲۵ مرداد ۱۴۰۰)،   آخرین فرصت برای تحویل مدارک است و دانشجویان جا مانده، باید برای دوره ی بعدی پیش دفاع متمرکز اقدام نمایند.


( ۱۷ )