قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی پیش دفاع

۱۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۹ کد : ۱۴۲۵۹ اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۲۵۴۵

 با توجه به برگزاری پیش دفاع ها بصورت متمرکز برای دانشجویان مقطع دکتری، لازم است دانشجویان متقاضی برگزاری پیش دفاع در دیماه 1400، پس از ثبت نام خودشان، اساتید راهنما و مشاور در سامانه ی پژوهشیار، مدارک زیر را به صورت حضوری یا ارسال مجازی، تا تاریخ 10آذر 1400، در اختیار پژوهش دانشکده قرار دهند:
1-اصل پذیرش  به همراه صفحه اول مقاله و یا چاپ مقاله که به تایید اساتید راهنما، مشاور و مدیر گروه تخصصی رسیده باشد. 
1-1-    نویسنده مسئول استاد راهنما، دانشجو نفر اول و با آدرس دهی صحیح 
1-2-    مدارک به صورت خوانا و واضح باشد.
1-3-     در صورت ارائه پذیرش مقالات علمی پژوهشی:
* پذیرش باید مهر و امضای سردبیر و یا مدیر مسئول مجله را داشته باشد.
** شماره و دوره چاپ در آن قید شده باشد و تاریخ چاپ کمتر از ۱۸ ماه باشد. 
2-فرم تاریخ پیش دفاع ( فرم شماره 2 ).
3-برگه ی وضعیت تحصیلی نیمسال اول 1401-1400.
لازم به ذکر است راهنمای برگزاری پیش دفاع به صورت متمرکز در سامانه پژوهشیار، در سایت واحد علوم و تحقیقات در قسمت معاونت پژوهش موجود است.


( ۶۷ )