چگونگی زمانبندی و نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی غیر پزشکی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۳۸ کد : ۱۴۳۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۵۴۵۳

لطفا برای مشاهده اطلاعیه شماره ۱  آزمون جامع ترم اول 1401-1400 کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده اطلاعیه شماره ۲  آزمون جامع ترم اول 1401-1400 کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده زمانبندی  بخش کتبی آزمون جامع ترم اول 1401-1400 کلیک کنید.

لطفا برای دریافت فرم درخواست شرکت در طرح تعاون آزمون جامع کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده شیوه نامه اجرایی آزمون جامع کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده راهنمای دانشجویان برای بخش شفاهی آزمون جامع کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده راهنمای اساتید برای بخش شفاهی آزمون جامع کلیک کنید.

دانشجویان گرامی لطفا برای اطلاع از تاریخ بخش شفاهی آزمون جامع به دانشکده خود مراجعه کنید.


( ۲۵ )