دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات برگزار کرد:بررسی تحولات اخیر جهان عرب براساس نظریه سیستم های غیرخطی

۱۲ تیر ۱۳۹۰ | ۰۵:۴۹ کد : ۲۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۴۰
نشست علمی "جهان غیر خطی : از اتم تا جامعه" با محوریت "بررسی تحولات اخیر

بررسی تحولات اخیر جهان عرب براساس نظریه سیستم های غیرخطی

نشست علمی "جهان غیر خطی : از اتم تا جامعه" با محوریت "بررسی تحولات اخیر جهان عرب براساس نظریه سیستم های غیرخطی" در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات دراین مراسم دکتر ابوذر مسعودی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت:موضوع جهان غیرخطی دارای زمینه های بسیار گوناگونی است و جنبه های متفاوت تاثیر آن را می توان در موضوعاتی همچون توسعه و تخریب شهری،ارتباطات مانند اینترنت،احتراق در ماشین، تقسیم سلولی و سیستم های ایمنی بدن،تصمیم گیری ها،بررسی آب و هوا،موضوعات ذهنی و ... شبیه سازی و مشاهده کرد که هریک در حوزه خاصی از علوم قابل بررسی است.

وی در ادامه درباره چگونگی نمایش این پدیده گفت:ابزارهایی که دراین حوزه از آن ها بهره گرفته می شود بسیار متنوع هستند که از آن میان می توان به نظریه آشوب،اتوماسیون سلولی،شبکه های پیچیده،عناصر خودگردان و رفتارهای خود سازمانی آن ها، پدیده خودسازمانی بحرانی،نظریه بازی،سیستم های تکاملی،همیاری و رقابت اجزای مختلف سیستم ها اشاره کرد.

مسعودی در رابطه با اتوماسیون سلولی ادامه داد:در این مبحث از یک سری عناصر اولیه صحبت می شود که این عناصر میتوانند هرچیزی را دربرگیرد که از آن میان میتوان به حیوان،مولکول،انسان ،سلول و یا ... اشاره کرد که در نهایت به یک رفتار جمعی می رسیم.در این مدل یک شبکه دوبعدی داریم که  درآن می توان برای هر سلول چند همسایه تعریف کرد.روش های تعریف کردن همسایه ها نیز متفاوت است که بسته به نیاز انتخاب می شوند.

وی افزود:سپس سیستم را دچار تحول می کنیم یعنی به هریک از سلول ها ، ویژگی خاصی نسبت می دهیم و آن ویژگی را بر اساس ویژگی های سلول های همسایه بررسی می کنیم و در این مسیر ،تحول رفتار سیستم را ارزیابی می کنیم.

مسعودی در ادامه گفت:الگوهای نهایی به 4 دسته تقسیم می شوند که شمل دسته اول، سیستم به سمت حالت پایدار می رود و تغییر خاصی نمی کند، دسته دوم، سیستم به صورت نوسانی تغییر رفتار می دهد، دسته سوم سیستم بدون نظم و ترتیب خاصی تغییر رفتار می دهد و دسته چهارم می تواند الگوهای پیچیده درون طبیعت را کاملا شبیه سازی کند، می شود.

وی درباره خودسازمانی بحرانی تصریح کرد: در این سیستم هریک از سلول ها برحسب تصادف و بدون اینکه تحت تاثیر عامل بیرونی قرار گیرد با همسایه های اطراف خود ارتباط برقرار می کند و به یک حالت بحرانی میل می کند.

مسعودی درباره سیستم های پیچیده گفت:این سیستم ها را می توان توسط شبکه ها شبیه سازی کرد و ارتباط بین سلول ها را می توان علاوه بر همسایه های خود به سلول های دیگر نیز تعمیم داد.

دکتر رضا ملیح عضو هیئت علمی گروه فلسفه واحد علوم و تحقیقات نیز در این نشست درباره ارتباط تغییرات علوم اجتماعی و سیاسی با این الگوها گفت:سیستم هایی که دارای دموکراسی هستند در علوم اجتماعی پایدارترند،درعین حال که در سیستم های آشوبناک یک تغییر کوچک در جریان اولیه ممکن است باعث یک تغییر بزرگ در نتیجه شود.