کتاب "ضروریات آنزیم شناسی کینتیک،ساختار،عملکرد و کاتالیز آنزیمی" توسط انتشارات گوهردانش به تالیف علیرضا صادقی تفرشی دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات چاپ شد .

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۷ کد : ۲۴۷۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۰۸
کتاب "ضروریات آنزیم شناسی کینتیک،ساختار،عملکرد و کاتالیز آنزیمی" توسط انتشارات گوهردانش به تالیف علیرضا صادقی تفرشی دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات چاپ شد .

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، علیرضا صادقی تفرشی در رابطه با این کتاب گفت : با توجه به گستردگی عملکرد و کاربرد آنزیم ها ،ضرورت مطالعه ی آنزیم ها از جنبه های مختلف در رشته ها و شاخه های گوناگون علمی ،به ویژه شیمی ،بیوشیمی ،علوم پزشکی و دارویی ،زیست فناوری ،مهندسی شیمی و مهندسی بیوشیمی ،علوم کشاورزی و سایر رشته های مرتبط با علوم زیستی بر کسی پوشیده نیست و این درحالی است که کمبود منابع در این زمینه به زبان فارسی محسوس است .

وی ادامه داد: کتاب حاضر ، بر آن است ، علی رغم رعایت اختصار با استفاده از منابع معتبر علمی ،اطلاعات پایه ای را نیز در زمینه ی آنزیم شناسی در دسترس علاقمندان و محققان قرار دهد . همچنین سعی شده است با استفاده از جداول ،نمودار ها و شکل های گویا تا حد امکان به تفهیم مطالب کمک شود.

لازم به ذکر است این کتاب در پنج بخش مختلف اعم از :آشنایی با آنزیم ها و ویژگی های آنها ، ساختار پروتیینی آنزیم ها ، کینتیک آنزیمی ،سازوکارهای کاتالیز آنزیمی و مهار و تنظیم آنزیمها ارائه و همچنین در انتهای هر بخش، پرسش و تمرین برای یادگیری بهتر و کامل تر مد نظر قرار گرفته است .( ۹ )