در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد:

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۶ کد : ۲۴۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۶۵۱
تمدید فرصت برای بررسی رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی تا شهریور95/ تشکر رییس جمهور از خدمات ارزنده دانشگاه آزاد اسلامی
در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد:

تمدید فرصت برای بررسی رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی تا شهریور95/ تشکر رییس جمهور از خدمات ارزنده دانشگاه آزاد اسلامی

 دکتر حسن روحانی رییس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، که شب گذشته برگزار شد به دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: از کار بزرگی که در دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده است تشکر می کنیم، چرا که این دانشگاه 40 درصد از بار آموزش عالی را از دوش دولت برداشته است. وقتی کاری به بخش غیر دولتی واگذار شود، دولت راحت تر می تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند.

اصل کار دانشگاه آزاد اسلامی بسیار عظیم و بزرگ است

رییس جمهور افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به همه امور مربوط یکسویه نگاه می کند، اصل کار دانشگاه آزاد اسلامی بسیار عظیم و بزرگ است که دولت نمی توانست آن را انجام دهد. این همه استاد و دانشجو نشان دهنده آن است که واقعا کار عظیمی انجام شده است.

رییس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: باید امر آموزش عالی را به بخش غیر دولتی بدهیم و همه دانشگاه ها باید به سوی توسعه کیفی و خودکفایی از نظر بودجه حرکت کنند.

دکتر روحانی در پایان خواستار شد: تا پایان شهریور 1395 با هماهنگی وزارت علوم ودانشگاه آزاد اسلامی برای رشته های تحصیلات تکمیلی فرصت بررسی و تکمیل کادرهیات علمی داده شود.

گفتنی است نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، از موضوعات دستور کار این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

مخبر دزفولی: دانشگاه آزاد اسلامی منصفانه در جهت مسیر و اهداف تعیین شده برای آموزش عالی کشور حرکت کرده است

مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه های آموزش عالی، بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد اسلامی به توافقاتی رسیده ایم، گفت: این توافق بر سررشته ها و محل های تدریس است تا معیارها و استانداردهای مدنظر تحقق یابد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی منصفانه در جهت مسیر و اهداف تعیین شده برای آموزش عالی کشور حرکت کرده است اگرچه هنوز در برخی زمینه ها دارای کاستی هایی در رسیدن به شرایط مطلوب است.

وی با اشاره به اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در جهت تعامل مثبت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتقا کیفی رشته های ذیربط در خصوص کاهش ظرفیت رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از 27 هزار نفر به کمتر از 10 هزار نفر، مجوزهای ارائه شده به این دانشگاه در برخی رشته های مرتبط با وزارت علوم را یاد آور شد و گفت: به این دانشگاه تا شهریور سال آینده فرصت داده شد تا در برخی رشته ها شرایط لازم را برای رسیدن به استانداردهای مورد نظر فراهم آورد.