آخرین انتصابات واحد علوم و تحقیقات

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۷:۵۵ کد : ۲۴۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۵۸۳
آخرین انتصابات واحد علوم و تحقیقات


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

احمد سهیلی

مدیر امور فوق برنامه حوزه معاونت دانشجویی

2

امیدیعقوب پوریکانی

سرپرست مجموعه ورزشی فتح

3

زهرا عبدالهی

مسئول امور کتابخانه دانشکده محیط زیست و انرژی(محل خدمت کتابخانه مرکزی)

4

مصطفی مرادخانی

مسئول امور کتابخانه مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما(محل خدمت کتابخانه مرکزی)

5

داراب جبارپور ممقاتی

مسئول امور دانشجویی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

6

وحید خادمی

رئیس اداره امور دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی