کتاب " ایمنی زیستی در آزمایشگاه" به تألیف شیوا ایرانی عضو هیأت علمی و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به چاپ رسید.

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۲ کد : ۲۴۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۰۷۱
کتاب " ایمنی زیستی در آزمایشگاه" به تألیف شیوا ایرانی عضو هیأت علمی و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات در این کتاب آمده است: امروزه به دلیل افزایش آگاهی عمومی، قوانین و مقررات تدوین شده ملی و بین المللی، ورود قوانین و تأثیر آنها در تجارت های جهانی و موارد مشابه، رعایت اصول بهداشت وایمنی زیستی در اجرای پروژه های مختلف اهمیت بسیار زیادی یافته است. اکنون ثابت شده است که این دو جزء جدا از هم نیستند. سازمان های مختلف با ایجاد سیستم های یکپارچه و در یک قالب، به ارزیابی مسائل فوق می پردازند در حیطه ایمنی زیستی سیستم یکپارچه کل فرآیند را از دیدگاه ایمنی بررسی و خطرات موجود در آن را مورد آنالیز قرار می دهد.
در ادامه مقدمه اشاره شده است: در بخش بهداشت، عوامل زیان آور از جمله عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و روانشناسی آنالیز می شوند و راههای تماس با آنها، مکانیزم های عمل، زمان های مواجه مجاز و دیگر موارد مشابه مورد بررسی قرار می گیرند.
در بخش دیگر آورده شده است: هرکدام از استاندردهای انتشار یافته حیطه خاصی از عملیات و فعالیت ها را پوشش داده و بر روی آن متمرکز می شود. در 20 سال گذشته استانداردهای بین المللی از چنان پذیرشی برخوردار شدند که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، استانداردهای ملی و رسمی خود را بسوی پذیرش استانداردهای بین المللی سوق داده اند. با انتشار استاندادهای کیفیت با عنوان استانداردهای ملی سری ISO 9000 و افزایش پذیرش و محبوبیت این استانداردها موضوع استاندرهای جهانی وارد مرحله تازه تری شده است که از آن جمله می توان به انتشار استاندارد زیستی وایمنی شغلی اشاره کرد.


( ۵ )