زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1394 بر اساس حروف الفبا ( کلیه مقاطع و کلیه رشته ها)

۱۷ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۳ کد : ۲۴۸۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۲۹
زمان بندی ثبت نام  پذیرفته شدگان سال 1394  بر اساس حروف الفبا ( کلیه مقاطع و کلیه رشته ها)

مقطع پذیرش شده : کارشناسی و کارشناسی ارشد


ردیف حروف ابتدای نام خانوادگی ساعت مراجعه تاریخ مراجعه 1 الف 8صبح الی 17 21

شهریور 94

2 ب- پ 8 صبح الی 12 22

شهریور 94

ت-ث-ج-چ 13  الی 17 3 ح - ذ 8 صبح الی 12 23

شهریور 94

خ - د 13  الی 17 4 ر 8 صبح الی 12 24

شهریور 94

ز  _ ژ  _ س 13  الی 17 5 ش _ ص 8 صبح الی 12 25

شهریور 94

ض _ ط _ ظ _ ع 13  الی 17 6 غ _ ف 8 صبح الی 12 26

شهریور 94

ق _ ک _ گ 13 الی 17 7 ل -  م 8 صبح الی 17 28

شهریور 94

8 ن _ و 8 صبح الی 12 29

شهریور 94


ه-ی
13 الی 17

مقطع پذیرش شده : دکتری تخصصی و دکتری حرفه ای

ردیف حروف ابتدای نام خانوادگی ساعت مراجعه تاریخ مراجعه
 1 الف _ ب 8 صبح الی 12 30

شهریور 94

پ- ت- ث-ج- چ- ح-خ 13 الی 17
 2 د-ذ-ر- ز- ژ-س 8 صبح الی 12 31

شهریور 94

ش-ص-ض-ط-ظ –ع - غ 13 الی 17
3  ف- ق- ک – گ- ل 8 صبح الی 12 1

مهر 94

م – ن- و – ه- ی 13 الی 17
 
 
نشانی:
تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855    -      صندوق پستی : 14515/775
تلفن :     47911   - 44845147 الی  8  -        نمابر :     44867141     44869442
            دفترچه تلفن واحد علوم و تحقیقات
                            حوزه ریاست  |  معاونتها  |  دانشکده ها  |  مراکز تحقیقاتی  |  ساختمانها

   کروکی دانشگاه از Google Map
 
استفاده از خط 10اتوبوسرانی تندرو 
برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس کلیک نمایید

  نقشه خطوط BRT  و مترو تهران

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس کلیک نمایید
 
 

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس کلیک نمایید
   

( ۱ )