خبرنگاران و اصحاب رسانه های مکتوب و تصویری با حضور گسترده خود در نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس واحد علوم و تحقیقات بر اهمیت و زیبایی های بصری این نمایشگاه صحه گذاشتند و لحظات نابی را ثبت و ضبط کردند

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۸ کد : ۲۵۲۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۳۹
خبرنگاران و اصحاب رسانه های مکتوب و تصویری با حضور گسترده خود در نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس واحد علوم و تحقیقات بر اهمیت و زیبایی های بصری این نمایشگاه صحه گذاشتند و لحظات نابی را ثبت و ضبط کردند