راه اندازی انجمن علمی زنان پژوهشگر ایران اسلامی تا سال 1391

۱۸ تیر ۱۳۹۰ | ۰۵:۳۹ کد : ۲۶۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۸۸
گردهمایی شورای پژوهشی و دبیران گروه های پژوهشی زنان درمناطق 17 گانه دانشگاه آزاد اسلامی
راه اندازی انجمن علمی زنان پژوهشگر ایران اسلامی تا سال 1391

گردهمایی شورای پژوهشی و دبیران گروه های پژوهشی زنان درمناطق 17 گانه دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم وتحقیقات دراین گردهمایی دکتر زهرا پیشگاهی فرد مشاور رییس دانشگاه در امور زنان به بررسی کارکرد دبیران شورای پژوهشی در برنامۀ 5 ساله پرداخت و گفت: برنامه های پژوهشی این شورا با اهدافی ازجمله راه اندازی انجمن های علمی زنان ، راه اندازی مجلات علمی- پژوهشی زنان، توسعۀ کمیته های تخصصی شورای پژوهشی زنان، راه اندازی مراکز مطالعاتی وتحقیقاتی زنان، جشنوارۀ زنان ماندگار، توسعۀ فیزیکی فضاها وتجهیز دفاتر هسته های پژوهشی واحدها و تاسیس دفاترکارآفرینی مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی افزود: به زودی و با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه به ازاء هر منطقه یک مجله علمی – پژوهشی زنان طی 5 سال آینده منتشر خواهد شد. تا کنون 4 مجله با عناوین "زن و فرهنگ" ، "زن و مطالعات خانواده "،"زن و بهداشت" و "جامعه شناسی زنان" تاسیس شده است.

دکتر پروین غیاثی عضو شورای پژوهشی زنان و مدیر مسئول مجله پژوهشی "زن و جامعه "که به تازگی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به مجله "جامعه شناسی زنان" تغییر نام داد ، درادامۀ این گردهمایی ضمن ارائه عملکرد6 ماهۀ خود اظهارداشت: درمناطق 3و9 دانشگاه آزاد اسلامی ، دومجله در حال تأسیس است و درآینده تعداد این مجلات در مناطق مختلف افزایش می یابد .

دکتر شاهسوند عضو شورای پژوهشی زنان و مسئول تاسیس انجمن های علمی زنان درادامۀ این گردهمایی از راه اندازی انجمن علمی زنان پژوهشگر ایران اسلامی تا سال 1391 خبر داد و گفت: تأسیس این انجمن ها نیاز به اساسنامه دارد که متن این اساسنامه درسایت وزارت علوم موجود است .

فلور زرگری دبیر گروه پژوهشی زنان منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست تخصصی گفت : باید کمیته های تخصصی مرکب ازاعضای هیئت علمی زنان تشکیل شود و انجام طرح های علمی این شورا را در مناطق دانشگاه آزاد اسلامی و در 5 گروه پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، هنر و معماری پیگیری و تحت پوشش قرار دهد.

وی ادامه داد: اعضای علمی دعوت شده برای فعالیت در این کمیته ها  ، براساس تخصص خود دریکی ازاین 5گروه جای می گیرند.که یک نفرازهرگروه به عنوان دبیرویک نفربه عنوان ناظربردبیران  گروه انتخاب می شوند.دبیران گروها باید درتمام جلسات حضورداشته باشند وگزارش کارخود راارائه دهند.

زرگری افزود: طرحهای ارائه شده درقالب CD به واحدهایی که خواهان اجرای آن هستند ارائه می شوند