معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات : نویسندگان 127 مقاله علمی در سه ماهه اول سال جاری در واحد علوم و تحقیقات مورد تشویق قرار گرفتند

۱۵ مرداد ۱۳۹۱ | ۱۵:۵۶ کد : ۴۸۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۲۹
معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات : نویسندگان 127 مقاله علمی در سه ماهه اول سال جاری در واحد علوم و تحقیقات مورد تشویق قرار گرفتند

 

معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات با تأکید بر افزایش هرچه بیشتر کیفیت در حوزه پژوهش در این واحد دانشگاهی گفت: اعضای هیأت علمی واحد علوم وتحقیقات از جایزه چاپ 127 مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی داخلی و خارجی که در سه ماه اول سال جاری منتشر کرده اند ، برخوردار شدند

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر زینب کرکه آبادی با تأکید بر حمایت از مقالات تخصصی اعضاء هیأت علمی در واحد علوم و تحقیقات افزود: از میان 127 مقاله مذکور در سه ماهه ابتدای سال ، اعضاء هیأت علمی دانشکده های علوم پایه با 52 مقاله، کشاورزی و منابع طبیعی با 40 مقاله و مدیریت و اقتصاد با 17 مقاله رتبه های اول تا سوم انتشار مقالات در بین دانشکده های واحد را از آن خود کردند.

وی ادامه داد: همچنین اعضاء هیأت علمی دانشکده های فنی و مهندسی، فیزیک پلاسما ، الهیات و فلسفه ،محیط زیست و انرژی، دامپزشکی و علوم انسانی واجتماعی به ترتیب از جایزه انتشار 6 ، 5، 3، 2 ،1 و 1 عنوان مقاله برخوردار شده اند .