جدیدترین انتصابات واحد علوم و تحقیقات ‎

۲۵ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۹ کد : ۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۱۸
جدیدترین انتصابات واحد علوم و تحقیقات ‎

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1.        

دکتر غلامرضا عابدی چم

سرپرست کلینیک دامپزشکی سعادت آباد

2.        

دکتر سیدمحسن آل علی

سرپرست مدیریت حوزه پژوهش دانشکده مهندسی نفت و گاز

3.        

دکتر به آفرید قلندری

سرپرست مدیریت حوزه پژوهش دانشکده علوم پزشکی

4.        

دکتر تقی ترابی

عضو علی البدل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات

5.        

دکتر ابراهیم مهدی پور

عضو علی البدل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات

6.        

دکتر مهدی حسین زاده

عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات

7.        

دکتر علی رضایی

عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات

8.        

دکتر سید محسن هاشمی

عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات

9.        

دکتر محمد حسین مدرسی

عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات

10.    

دکتر امیرمسعود رحمانی

عضو و دبیر شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات

11.    

دکتر محمد قهدریجانی

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی

12.    

عطر گل سورانی

کارشناس مسئول( نشریات و تشکل های دانشجویی) در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

13.    

عفت گودرزی

کارشناس امور دانش آموختگان(مسئول) دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

14.    

آمنه ربیعی

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم و صنایع غذائی

15.    

بتول غلامی

کارشناس مسئول حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

16.    

مرتضی نبوی

مسئول امور دانش آموختگان(واحدها و پردیس ها) در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

17.    

مصطفی سهم الدینی

رئیس اداره اموال و داراییها در حوزه اداره کل امور مالی و تسهیلات رفاهی

18.    

محمدجعفر محمدخانلو

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی مرکز تحقیقات فیزیک

19.    

مهدی وکیلی

مسئول امور دفتری و بایگانی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

20.    

رحیم مدبری کلیانی

رئیس اداره پشتیبانی شرکت های دانش بنیان در حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان

21.    

سعید نوائی

مسئول بایگانی دانش آموختگان در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

22.    

مهدی شبابی

رئیس اداره  امور فوق برنامه و آفرینش های هنری در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

23.    

امیر داودی

مسئول امور دفتری و بایگانی دانشکده مکانیک و هوافضا

24.    

حسین صفائی

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

25.    

سیامک سیار

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی مواد

26.    

علی اکبر یوسفی درویش محمد

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

27.    

اسمعیل رجب پور سادات محله

مدیر مرکز اسلامی و بین المللی پیامبر اعظم(ص)

28.    

حسن صدیقی

مسئول امور اسناد و منابع علمی در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری


( ۱۳ )