رتبه بندی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC منتشر شد: واحد علوم تحقیقات تهران در صدر جدول

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۵ کد : ۹۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۹۶
رتبه بندی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC منتشر شد: واحد علوم تحقیقات تهران در صدر جدول
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: واحد علوم تحقیقات تهران جایگاه نخست فهرست رتبه بندی سال 93-1392 واحدهای دانشگاه آزاد را به خود اختصاص داد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در مرتبه دوم قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر محمدجواد دهقانی اظهار داشت: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور براساس شاخص ها و معیارهای مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی که توسط خبرگان علم رتبه بندی، تهیه و تدوین شده اند، مورد رتبه بندی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: تنها 304 واحد از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران واجد شرایط لازم جهت حضور در رتبه بندی ISC شدند و بدین ترتیب، این رتبه بندی جامع ترین جامعه آماری در بین رتبه بندی های صورت گرفته در دانشگاه های آزاد اسلامی را پوشش داده است.
دهقانی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که یکی از بزرگترین واحد دانشگاهی در بین دانشگاه های آزاد اسلامی کشور است، در جایگاه نخست فهرست سال 93-1392 قرار گرفته است و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز توانست با پیشی گرفتن از دانشگاه آزاد واحد مشهد، رتبه 2 را کسب نماید.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد که در رتبه بندی ISC سال 91-1390 حائز رتبه دوم در بین دانشگاه های آزاد کشور شده بود، در سال 93-1392 رتبه سوم جدول را به خود اختصاص داد. همچنین واحدهای تبریز، خوراسگان اصفهان، اراک، تهران شمال، ساوه، شهرضا و تهران جنوب نیز به ترتیب در جایگاه های 4 تا 10 جدول قرار گرفته اند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در ادامه افزود: در این رتبه بندی علاوه بر انتشار امتیازات کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه ها در معیارهای پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی-اقتصادی نیز بر روی وبگاه رتبه بندی در اختیار واحد های مربوطه قرار گرفته است و بدین ترتیب هر واحد می تواند به اطلاعاتی دقیق و همه جانبه از وضعیت علمی خویش دست پیدا کند.
وی افزود: قسمتی از اطلاعات غیر پژوهشی مورد نیاز رتبه بندی ISC توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و در اختیار گروه رتبه بندی قرار گرفت. اطلاعات پژوهشی مورد نیاز رتبه بندی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور نیز توسط کارشناسان پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از پایگاه اطلاعاتی WOS تهیه گردید.
دهقانی تصریح کرد: در معیار پژوهش نیز که جزو مهمترین ماموریت های دانشگاهی به حساب می آید، واحد علوم تحقیقات تهران با فاصله از دیگر واحدها، به عنوان پژوهشی ترین واحد از واحدهای دانشگاه آزاد کشور مشخص شد.
وی خاطر نشان کرد: معیار پژوهش در رتبه بندی ISC دارای وزن 57% است که مهمترین معیار رتبه بندی به حساب می آید. این معیار توسط شاخص هایی چون تعداد مقالات، میزان استنادات نسبت به هر مقاله، میزان مقالات نسبت به اعضای هیئت علمی، نرخ رشد مقالات و استنادات و ثبت نامه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
دهقانی بیان داشت: دانشگاه های آزاد اسلامی کشور حدود 16% از تولیدات مقالات سال 2012-2007 کشور را به خود اختصاص داده اند که در این بین واحد علوم تحقیقات تهران با داشتن بیشترین میزان مقاله در بین رقبای خود، مقام اول را در معیار پژوهش بین دانشگاه های آزاد کشور کسب کرده است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: بعد آموزش نیز دومین ماموریت مهم دانشگاهی به حساب می آید و در رتبه-بندی ISC از طریق شاخص هایی چون اساتید پراستناد، اساتید دارای جایزه، نسبت اساتید به دانشجویان، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان، دانشجویان دارای جایزه و برنده در المپیادهای بین المللی مورد محاسبه قرار می گیرد.
به گفته دهقانی، 5 واحد شیراز، ساری، شهرکرد، مشهد و علوم تحقیقات تهران در معیار آموزش بالاتر از دیگر دانشگاه ها ظاهر شدند.
وی افزود: در بعد شهرت بین المللی که میزان و سطح بین المللی بودن دانشگاه ها را منعکس می کند نیز واحد مشهد، شهر مجلسی، خوراسگان اصفهان و تهران مرکزی به عنوان چهار واحد برتر شناخته شدند.
وی ادامه داد: در معیار تسهیلات و امکانات که دو شاخص تعداد کتاب ها و تعداد مراکز تحقیقاتی آن را مورد تبیین قرار می دهد نیز واحد فریمان و کوهدشت در صدر دانشگاه های آزاد کشور قرار گرفتند. در معیار فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نیز واحد خوراسگان اصفهان مقام اول را در کشور کسب کرد.
سرپرست ISC ادامه داد: 23 شاخص رتبه بندی ISC که 5 معیار کلی پژوهش و آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت-های اجتماعی-اقتصادی را مورد ارزیابی قرار میدهند، اطلاعات وسیع و متنوعی را در اختیار دانشگاه های کشور قرار می دهد که ضمن کمک به دانشگاه ها در شناسایی نقاط قوت و ضعف خویش، مهمترین منبع اطلاعاتی است که لحاظ کردن صحیح آنها در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دانشگاهی، ارتقا رتبه و عملکرد علمی دانشگاه ها در سطح ملی و فراملی را تضمین می کند.
فهرست کامل نتایج رتبه بندی دانشگاه های آزاد کشور بر روی وبگاه گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرسur.isc.gov.ir قرار دارد.

 

( ۱۷ )