آرشیو اخبار

22 بهمن امسال مبارک رفت

22 بهمن امسال مبارک رفت

دکتر خلیل علی‌محمدزاده در محل ایستگاه فرهنگی واحد علوم و تحقیقات که در مسیر راهپیمایی پرشکوه مردم تهران برپا شده بود..