آرشیو اخبار

اطلاعیه شماره (2) ثبت نام /  مراحل ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان محترم واحد علوم و تحقیقات

اطلاعیه شماره (2) ثبت نام / مراحل ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان محترم واحد علوم و تحقیقات

به اطلاع می رساند که ثبت نام پذیرفته شدگان جدید کاملاً بصورت اینترنتی و طی مراحل زیر و طبق زمانبندی که از طریق سایت این واحد اعلام می گردد انجام می پذیرد، لذا از پذیرفته ...

اطلاعیه شماره (1) ثبت نام / اطلاعیه مهم برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1395 واحد علوم و تحقیقات

اطلاعیه شماره (1) ثبت نام / اطلاعیه مهم برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1395 واحد علوم و تحقیقات

به اطلاع میرساند ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد در این مرحله بصورت اینترنتی میباشد لذا از مراجعه حضوری به این واحد خودداری فرمایید.