آرشیو اخبار

راه‌یابی دو اثر دانشجویان واحد علوم و تحقیقات به مرحله نهایی مسابقه معماری دانشجویی «جوایز طراح جوان آسیا»

راه‌یابی دو اثر دانشجویان واحد علوم و تحقیقات به مرحله نهایی مسابقه معماری دانشجویی «جوایز طراح جوان آسیا»

دو اثر با عناوین «پروژه درنگ‌گاه» و «پروژه فضاکار اشتراکی» دانشجویان دانشکده عمران، هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات به مرحله نهایی سومین دوره مسابقه جوایز طراح جوان آسیا با موضوع «آینده پایدار» راه ...