آرشیو اخبار

نشست جامعه شناسی مشارکت سیاسی و جریان شناسی انتخابات در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

نشست جامعه شناسی مشارکت سیاسی و جریان شناسی انتخابات در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

به کوشش گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات، نشستی با موضوع جامعه شناسی مشارکت سیاسی و جریان شناسی انتخابات درسالن دکتر حسابی ساختمان علوم انسانی واحد علوم و ...

دستگاه طیف سنجی رامان واحد علوم و تحقیقات راه‌اندازی مجدد شد

دستگاه طیف سنجی رامان واحد علوم و تحقیقات راه‌اندازی مجدد شد

در ادامه فرآیند تعمیر و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات، دستگاه طیف سنجی رامان «Raman Spectroscopy» این واحد دانشگاهی با راه‌اندازی مجدد، آماده ارائه خدمات به استادن، دانشجویان و محققان شد.