آرشیو اخبار

امکان ارائه تصاویر  دیجیتال با تجهیز دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری واحد علوم و تحقیقات ایجاد شد

امکان ارائه تصاویر  دیجیتال با تجهیز دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری واحد علوم و تحقیقات ایجاد شد

پس از بازسازی دستگاه‌ میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope)، در تیرماه سال جاری، با تجهیز این دستگاه، امکان ارائه تصاویر دیجیتال از نتایج آزمایشگاهی نیز فراهم شد.

تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات و شرکت آب و فاضلاب شهری و شهرک های غرب استان تهران امضاء شد

تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات و شرکت آب و فاضلاب شهری و شهرک های غرب استان تهران امضاء شد

تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات و شرکت آب و فاضلاب شهری و شهرک‌های غرب استان تهران با هدف بهره‌مندی از دانش روز و توان علمی ظرفیت های تخصصی مراکز عملی و تحقیقاتی و ...

امضای تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

امضای تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به کارآموزی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها ، کاهش مراجعات و ارتقاء کیفیت دوره‌های ...