آرشیو اخبار

تحلیل جامعه شناختی واکنش مردم به شهادت سردار سلیمانی و وقایع پس از آن

تحلیل جامعه شناختی واکنش مردم به شهادت سردار سلیمانی و وقایع پس از آن

نشست تخصصی تحلیل جامعه شناختی واکنش مردم به شهادت سردار سلیمانی و وقایع پس از آن با شعار «قهرمان ملی، خروش عمومی، سرمایه اجتماعی با حضور رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر ...