آرشیو اخبار

دستاوردهای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد

دستاوردهای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد

جدیدترین دستاوردهای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور در نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آذرماه در معرض دید عموم قرار گرفت.