آرشیو اخبار

سامانه چند منظوره تصفیه پلاسمایی هوا در واحد علوم وتحقیقات طراحی و ساخته شد

سامانه چند منظوره تصفیه پلاسمایی هوا در واحد علوم وتحقیقات طراحی و ساخته شد

سامانه تصفیه هوا و حذف بوی نامطبوع بر پایه فناوری نوین پلاسمای سرد، با امکان حذف انواع آلودگی بیماری زا، گازهای مضر و بوی نامطبوع  توسط محققان واحد علوم تحقیقات طراحی و ساخته شد.