آرشیو اخبار

واگذاری میدان نفتی خشت به واحد علوم و تحقیقات در قالب ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز

واگذاری میدان نفتی خشت به واحد علوم و تحقیقات در قالب ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز

۱۳ قرارداد کلان‌ پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت‌ میدان‌های نفتی، امروز میان شرکت‌ ملی نفت و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور از جمله واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی امضا شد.