اخبار

دومین رویداد پلیس هوشمند و رونمایی سامانه ارتباطی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

دومین رویداد پلیس هوشمند و رونمایی سامانه ارتباطی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد گالری

دومین رویداد پلیس هوشمند پروژه ها و فرصت های پژوهشی فناورانه و رونمایی سامانه ارتباطی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی با قرارگاه هوشمندسازی پلیس با حضوردکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، بابک نگاهداری مسئول باشگاه ...

دیدار  قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم وتحقیقات با مسئولان دانشکده ادبیات، علوم انسانی واجتماعی

دیدار  قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم وتحقیقات با مسئولان دانشکده ادبیات، علوم انسانی واجتماعی گالری

نشست صمیمانه دکتر جمشید صباغ زاده قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم وتحقیقات با رئیس، مسئولان، استادان و کارکنان  دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی این واحد دانشگاهی و با حضور دکتر ...

محصول دانش بنیان نانو امولسیون زعفران ایرانی در واحد علوم و تحقیقات رونمایی شد

محصول دانش بنیان نانو امولسیون زعفران ایرانی در واحد علوم و تحقیقات رونمایی شد گالری

محصول دانش بنیان نانوامولسیون زعفران ایرانی مستخرج از طرح های پژوهشی برون دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات با حضور دکتر جمشید صباغ زاده قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد در این واحد، مدیرکل غذا و دارو ...