اخبار

واحد علوم و تحقیقات با سازمان صنایع دریایی تفاهم نامه همکاری منعقد کرد

واحد علوم و تحقیقات با سازمان صنایع دریایی تفاهم نامه همکاری منعقد کرد

دکتر جمشید صباغ زاده قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات با دریادار دکتر امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی، به منظور گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و فناورانه تفاهم نامه ...

واحد علوم و تحقیقات و شرکت زمزم ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند

واحد علوم و تحقیقات و شرکت زمزم ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند گالری

تفاهم نامه همکاری میان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت زمزم با هدف استفاده از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری و تولیدی در جهت استمرار ارتباط سازمان ...