اخبار

برگزاری دومین کنگره ملی غذای حلال

برگزاری دومین کنگره ملی غذای حلال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات به میزبانی مرکز تحقیقات صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشکده دامپزشکی و دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست این واحد دانشگاهی دومین کنگره ملی غذای حلال ...