اخبار

همکاری‌های مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات با مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز گسترش می یابد

همکاری‌های مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات با مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز گسترش می یابد

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی دماوند (سربندان ) واحد علوم و تحقیقات از انعقاد و اجرایی شدن تفاهم نامه گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی با مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز خبر ...