قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد در واحد علوم و تحقیقات

 

دکتر جمشید صباغ زاده

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی : فیزیک اتمی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: riasat@srbiau.ac.ir