شماره تماس ادارات مالی

دانشجویان گرامی جهت تماس با بخش مالی دانشگاه می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

۴۴۸۶۵۲۲۶ ۴۴۸۶۵۲۳۲
۴۴۸۶۵۲۲۷ ۴۴۸۵۵۲۵۰
۴۴۸۶۵۲۹۰ ۴۴۸۶۵۲۸۹

 

 

اداره درآمد : داخلی ۳۰۳۱ و ۳۳۵۱

صندوق رفاه : داخلی ۳۰۳۴ و ۳۰۶۴ و ۳۳۵۵