دفتر نهاد مقام معظم رهبری

پس از وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران و همچنین انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، و به هدف نزدیکی حوزه علمیه و دانشگاه، اندیشه حضور روحانیون خوش فکر در دانشگاه ضروری به نظر می رسید و به همین دلیل،نمایندگان امام در دانشگاه های مهم کشورفعالیت خود را آغاز نمودند.این مسئولیت در دوران رهبری آیت الله سید علی خامنه ای (مدظله العالی) و با توجه به توسعه دانشگاه ها به دستور ایشان شکل جدیدی یافت و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تاسیس گردید.اساسنامه اولیه این نهاد در سال ۱۳۶۹ و اساسنامه دیگر در سال ۱۳۷۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مبنای کار نهاد نمایندگی می باشد.

معرفی
در راستای هدف تعالی بخش به تعلیم،و ایجاد دانشگاه مومن و تبیین ارزشهای اسلامی و تعمیق آگاهی های دینی و اعتقادی دانشگاهیان،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردد و به انجام وظایف مصرح در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می پردازد. 
برای رسیدن به اهداف و وظیفه ذکر شده در اساسنامه دو اصل مهم فراروی مجموعه نهاد می باشد:
۱-تاکید و تلاش جدی بر حرکت های زیربنایی و عمیق فرهنگی در راستای رشد و توسعه اندیشه ها و آگاهی های دینی و اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان
۲-ایجاد و تقویت روحیه تحرک و مشارکت فعال دانشجویان و دانشگاهیان در عرصه فعالیت های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه و دانشگاه ها
بر همین اساس این نهاد اهتمام جدی نسبت به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و ارتباط با دانشگاهیان و تشکل های دانشجویی اقدام نموده و در جهت ایجاد ارتباط با استادان و نیروهای فرهنگی گام موثری برداشته است.

بندهایی از اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
ماده ۲- اهداف:
-توسعه و تعمیق آگاهیها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزش های اسلامی
-ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان
-رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
-حمایت و هدایت فکری تشکل های دانشجویی و دانشگاهی
-حاکمیت بخشیدن به ارزش های اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و عملی
-مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری
-تقویت پیوند حوزه و دانشگاه
ماده ۳- وظایف:
-تبیین مسایل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات،سخنرانی و بحث و مناظره،نشر مقالات و جزوات و مانند آن
-انجام دادن مسئولیت های روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تنظیم شعایر اسلامی و مراسم دینی
-اجرای برنامه های آموزشی،پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل:برگزاری گردهمایی ها و نشست های تخصصی،جلسات پاسخ به سوالات،نشر مقالات و جزوات و فعالیت های فوق برنامه و مانند آن
-حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و پاسخگویی به مسائل شرعی
-هدایت تشکل ها و نهاد ها و حرکت های اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیت های اسلامی در دانشگاه ها
-مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی گرایش های فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعف ها و نارسایی ها برای دستیابی به راه حل های مناسب
-بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه ها
-همکاری با نهاد ها و مراکز حوزه ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه
-گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آن
-تایید رییس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رییس دانشگاه
-نظارت بر عملکرد موازین اسلامی و ارزش های انقلاب در امور اداره دانشگاه ها،تشکل ها و فعالیت های فرهنگی و سیاسی-اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاه های دانشگاهی و نشریات داخلی دانشگاه
-بررسی مقررات ،آیین نامه ها و بخشنامه های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و موسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی
-حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه
دفتر نهاد رهبری واحد علوم و تحقیقات از دی ماه 1398 با انتخاب حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی اکرمی به عنوان مسئول دفتر نهاد آغاز به کار نموده است.