ارتباط با دفتر نهاد

 

مکان: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مسجد امام علی (ع) 

شماره تماس:  ۴۴۸۶۷۱۵۴

پست الکترونیک: nahad@srbiau.ac.ir