آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌ها



نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم قرارداد طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
منشور و موازین اخلاق پژوهشدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعاتدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
اشتراک گذاری امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی بین واحدهامدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
مجوز خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهیمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
آئین نامه تشکیل معاونت استعدادهای درخشان باشگاهباشگاه پژوهشگران جوان
آئین‌نامه اعطای تسهیلات و امتیازات به اعضاءباشگاه پژوهشگران جوان
برگزاری کارگاههای علمی - پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
روش اجرائی اطلاع رسانی و تبلیغاتباشگاه پژوهشگران جوان
دستورالعمل اجرائی تخصیص تسهیلات باشگاه پژوهشگران جوان
جدول تعیین سقف پرداخت تشویقی و هزینه‌های سفر اعضاء به همایش‌های خارج از کشورباشگاه پژوهشگران جوان
جدول ازریابی نحوه خرید کتب انتشار یافته اعضاءباشگاه پژوهشگران جوان
روش اجرایی انتخاب و تشویق اعضای برترباشگاه پژوهشگران جوان
برنامه هم اندیشی های نمایندگان اعضاء (هم نما)باشگاه پژوهشگران جوان
چارت گردش کار در حوزه تسهیلاتباشگاه پژوهشگران جوان
آئین نامه حمایت از نوآوری هاباشگاه پژوهشگران جوان
روش اجرائی برنامه ریزی، تصویب و برگزاری سمینارهای یک روزه و نیم روزهباشگاه پژوهشگران جوان
روش اجرائی برنامه ریزی، تصویب و برگزاری کارگاه های آموزشیباشگاه پژوهشگران جوان
جدول نحوه اختصاص تسهیلات به اعضای شرکت کننده در همایش‌های معتبر داخل کشور بر اساس سطح برگزاری همایشباشگاه پژوهشگران جوان
آئین نامه عضویت باشگاه پژوهشگران جوانباشگاه پژوهشگران جوان