آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه حق الزحمه مسئولین مجلات علمی - پژوهشی وزارتین و ISIاداره انتشارات علمی - مجلات
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)اداره انتشارات علمی - مجلات
آئین نامه تشکیل معاونت استعدادهای درخشان باشگاهباشگاه پژوهشگران جوان
آئین نامه تشویق مقالات دانشگاهاداره امور پژوهشی
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعاتدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه حمایت از نوآوری هاباشگاه پژوهشگران جوان
آئین نامه طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه طرحهای درون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه عضویت باشگاه پژوهشگران جوانباشگاه پژوهشگران جوان
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین‌نامه اعطای تسهیلات و امتیازات به اعضاءباشگاه پژوهشگران جوان
آیین نامه انتشار تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
آیین نامه پسا دکتریاداره امور پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلیاداره امور پژوهشی
ارسال مجلات ISCاداره انتشارات علمی - مجلات
ارسال نسخه الکترونیکی مجلات به ISCاداره انتشارات علمی - مجلات
اساس نامه مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
اشتراک گذاری امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی بین واحدهامدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
اطلاعیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص گزارشهای استنادی نشریاتاداره انتشارات علمی - مجلات