آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره امور پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی (خرداد ۹۸)اداره امور پژوهشی
فهرست نشریات دارای امتیاز(شهریور ۹۷)اداره امور پژوهشی
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی) ۹۸/۳/۸اداره امور پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور پژوهشی
آیین نامه پسا دکتریاداره امور پژوهشی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیاداره امور پژوهشی
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشوراداره امور پژوهشی
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهیاداره امور پژوهشی
آئین نامه تشویق مقالات دانشگاهاداره امور پژوهشی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور پژوهشی
متمم تشویق مقالاتاداره امور پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلیاداره امور پژوهشی
کارگاههای خارج از کشوراداره امور پژوهشی